کیسه زباله نسوزامحاء زباله اتوکلاوبیمارستانی

کیسه زباله نسوزامحاء زباله اتوکلاو بیمارستانی قابل استفاده در بیمارستان ها جهت مصرف دراتاق عمل جهت زباله های عفونی

کیسه زباله نسوز اتوکلاو درسایزهای استاندارد۱۰۰*۸۰ / ۸۰*۶۰ / ۱۰۰*۶۰ وهمچنین سایزهای درخواستی بیمارستان تولید می شود

گروه تولیدی زیبا طب اصفهان با تولید کیسه زباله نسوزاتوکلاو بیمارستانی به عنوان یکی ازمعدودتولیدکنندگان این محصول درکشور می باشد

 

مشخصات محصول 
عنوان محصولکیسه زباله نسوزامحاء زباله اتوکلاوبیمارستانی
نوع محصولسلفون 15 میکرون اتوکلاو
وزنکیلوگرم
رنگطبق سفارش
ابعاد محصول100*80 / 100*60 / 12*80 / 120*60
قیمتتماس باشرکت
توضیحات

کیسه زباله نسوزامحاء زباله اتوکلاو بیمارستانی قابل استفاده در بیمارستان ها جهت مصرف دراتاق عمل جهت زباله های عفونی

کیسه زباله نسوز اتوکلاو درسایزهای استاندارد۱۰۰*۸۰ / ۸۰*۶۰ / ۱۰۰*۶۰ وهمچنین سایزهای درخواستی بیمارستان تولید می شود

گروه تولیدی زیبا طب اصفهان با تولید کیسه زباله نسوزاتوکلاو بیمارستانی به عنوان یکی ازمعدودتولیدکنندگان این محصول درکشور می باشد